Vypnutí semaforů na křižovatce Husova - Strakonická

V termínu od 17.6. do 18.6.2017 dojde k úpravě DIO II.etapa (Demontáž technologie a montáž provizorního SSZ ) na křižovatce Husova – Strakonická v rámci stavby propojení ul. Strakonická – ul. Milady Horákové.

Během tohoto období bude světelné signalizační zařízení ve vypnutém stavu.