Vypnutí semaforů na křižovatkách

Z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON nebo v jeho ochranném pásmu dojde v pátek 16.10. 2020 v předpokládaném čase 8:00 – 9:00 hodin k přerušení dodávek elektrické energie a tím k vypnutí světelné signalizace (SSZ) na křižovatkách Rudolfovská x Dobrovodská a Rudolfovská x Vodní. Skutečná doba přerušení dodávky je odhadována na 30 minut. Žádáme řidiče a chodce, aby v těchto místech a časech věnovali provozu zvýšenou pozornost.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 15. 10. 2020.