Výroční zpráva Městské policie České Budějovice za rok 2015

 

Městská policie České Budějovice je orgánem obce, je zřízena zastupitelstvem statutárního města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou.

Zabezpečuje na území města místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, stanoví-li tak právní předpis. Městská policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015