Vyrovnaný rozpočet bude předložen zastupitelům

Vyrovnaný návrh rozpočtu města na rok 2010 má na své příjmové stránce částku přesahující dvě miliardy korun a stejná suma je na stránce výdajové. Téměř 1,5 miliardy korun půjde na běžný provoz. Částka  581 milionů 700 tisíc korun je určena na investice a dělí se na dvě základní kategorie – 110 milionů 700 tisíc jsou investiční náklady pro městské příspěvkové organizace a ostatní organizační složky města a 471 milionů jsou přímé výdaje investičního odboru.

„Tyto investiční výdaje se dále dělí na 180 milionů 500 tisíc korun na akce realizované v roce 2010, kde je město už smluvně zavázáno v nich pokračovat a 290 milionů 500 tisíc jsou dotační akce, k nimž musíme přiložit  naši spoluúčast a předfinancovat je,“ vysvětluje primátor Juraj Thoma s upřesněním, že v průběhu roku budou do rozpočtu prostřednictvím jednotlivých rozpočtových opatření zařazovány další akce.

„Jejich zařazování bude záviset na tom, jak rychle přijdou do rozpočtu finance z operačních programů za již provedená díla. V této části máme investiční přípravu zhruba za 570 milionů korun, což se ale v návrhu rozpočtu neobjeví. Je to číslo vypovídající o tom, za jaký objem peněz máme připraveny další investice,“ poznamenal primátor a zároveň připomněl, že návrh rozpočtu musel zohledňovat  i finanční propad 260 milionů.

„Šetřili jsme především na běžných provozních nákladech včetně mzdových nákladů, což se dotkne nejen radnice, ale i všech námi zřizovaných organizací a obchodních společností. Dramaticky, a to o dvacet milionů , byly poníženy dotace Dopravnímu podniku města, což mělo za následek zrušení či omezení provozu na některých linkách MHD a s tím spojené propouštění části zaměstnanců. Bohužel jsme museli radikálně ponížit i finanční prostředky určené pro grantové výzvy a opatření. Jisté omezení se samozřejmě týká některých kapitálových výdajů, například majetkových dispozic,“ říká primátor a dodává. „Naší snahou bylo, aby z hlediska údržby města a investičního rozvojového rozpočtu občané žádnou dramatickou změnu, kterou musel rozpočet v důsledku krize nutně projít, nepocítili.

Rozpočet města bude předložen zastupitelům 17. prosince 2009.