Výsledky výzkumu spokojenosti obyvatel

České Budějovice jsou pilotním městem v projektu Enazor.cz- podpora e-participace na místní úrovni.
Cílem projektu je vytvořit, pilotně ověřit a nabídnout balíček nástrojů, které významně usnadní participaci občanů na rozhodování své obce prostřednictvím informačních technologií a obcím zajistí dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel. Nástroje vzniknou z pilotního ověření online systému pro eparticipaci veřejnosti (elektronický sociologický nástroj pro výzkum veřejného mínění a získávání podnětů od občanů) a následně tyto nástroje budou rozšířeny a nabídnuty volně k dispozici všem obcím v České republice pro vlastní využití.

V měsíci červenci a srpnu proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli města České Budějovice. Hlavním tématem výzkumu byla spokojenost obyvatel s různými aspekty života v našem městě a získání námětů na možná zlepšení. Odpovědi na krátký dotazník byly sbírány na veřejných místech i v náhodně vybraných domácnostech. Dotazník byl určen pro osoby starší 15 let, byl anonymní a bude sloužit výhradně k účelu analýzy spokojenosti obyvatel Českých Budějovic. Toto šetření je součástí dlouhodobé snahy města sledovat potřeby a názory občanů našeho města.

Výsledky šetření se stanou podkladem pro další zkvalitňování života v našem městě. Výzkum realizovala Schola Empirica, z.s. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Vyjádření náměstka primátora Františka Konečného:

1. Překvapil Vás některý z výsledků průzkumu? Zarazilo Vás například, že si lidé stěžují na ochotu úředníků magistrátu? Mile mne překvapilo, že mnoho občanů kladně vnímá MHD. Že si někteří stěžují na ochotu úředníků, mne nepřekvapuje. Stejně jako v každé profesi se i zde najde malé procento úředníků, kteří se nechovají, jak mají. A podle nich je pak posuzován celý úřad. Jsem si ale jist, že se jedná o selhání jednotlivců a ne úřadu jako celku.

2. Využije vedení města výsledky jako podklad pro nějaké akce? Jsem přesvědčen, že výsledky budou využity pro další akce.

3. Plánuje současné vedení města dál využívat nabízený nástroj internetového výzkumu? A nebo šlo o jednorázovou akci, ke které se již město nebude vracet? Byl bych velmi rád, pokud by město dále využívalo tento nástroj internetového průzkumu.

Vyjádření náměstka primátora Petra Holického:

1. Překvapilo, že mezi lidmi nemá profesionální sport takovou podporu, jak by se zdálo. Většina názorů ale překvapivá není. Zajímavé může být srovnání s ostatními městy v případě odpovědí na stejné otázky.

2. Ano.

3. Je to dobrý nástroj pro komunikaci mezi občany a radnicí, kdy se mohou otevřít potřebná témata.