Výstava KONFRONTACE: Blízká setkání různého druhu

13. 8. –  31. 8. 2012 
Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

Putovní panelová výstavaKonfrontace: Blízká setkání různého druhu, kterou připravilo pražské Centrum současného umění DOX, pokračuje na své celoroční cestě po České republice. Další, již šestou zastávkou, jsou České Budějovice, kde bude výstava k vidění do konce srpna.

Výstava s podtitulem „blízká setkání různého druhu“ netradičním pohledem nahlíží na události ze současnosti a nedávné minulosti a nutí k zamyšlení nad vztahy mezi nimi i nad rolí, kterou v nich sami sehráváme. Na 18 výstavních panelech jsou konfrontovány dvojice dokumentů, nejčastěji fotografie pocházející ze zpravodajských zdrojů, především fotobanky ČTK, novin a časopisů, které přibližují záznamy významných historických událostí i každodenních situací. Jejich konfrontací je utvářen nový kontext, v němž rezonují případné podobnosti a odlišnosti a vzniká tak nový význam. Kurátor výstavy Jaroslav Anděl zvolenou metodou navazuje na konfrontáže Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let 20. století.  

Vystavený obrazový a textový materiál je záměrně ponechán bez vysvětlujících komentářů a interpretace a zamyšlení se nad možnými souvislostmi, paralelami či odlišnostmi mezi řadou aktuálních a dobových událostí je tak zcela ponechána na divákovi. „Panely jsme si prohlíželi v Liberci a mému německému manželovi pomohly pochopit (ne)dávnou historii našich obou národů mnohem líp než jakékoliv dlouhosáhlé vysvětlování českých a slovenských reálií,“ napsala na facebookové stránky výstavy jedna z návštěvnic.

Putovní výstava s názvemKonfrontace: Blízká setkání různého druhu, kterou poprvé představilo Centrum současného umění DOX na podzim 2011 jako součást projektuLuciferův efekt: Střetnutí se zlem, putuje po České republice od ledna letošního roku a má za sebou zastávky v pěti městech – Praze, Ústí nad Labem, Liberci, Plzni a Benešově.  Od 13. 8. do 31. 8. 2012 ji má možnost shlédnout publikum v Českých Budějovicích, kde bude výstava představena na náměstí Přemysla Otakara II. Na podzim bude výstava pokračovat na své cestě do Olomouce, Opavy, Hradce Králové a dalších měst. Výstava je veřejnosti přístupná zdarma.

Autorem a kurátorem výstavy je umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl. 

Více informací na www.facebook.com/Konfrontace.

Fotografie k výstavě jsou ke stažení na http://www.dox.cz/cs/press/image-center