Výstava pro chytré hlavy - Hry a klamy

Na ploše druhého poschodí DK Metropol začíná 1. května zajímavá výstava pro zvídavé děti i dospělé - Hry a klamy. Exponáty v podobě hlavolamů, hádanek a různých her a zajímavostí jsou přímo určené k aktivnímu zapojení návštěvníků. Výstava potrvá do 14. června.

“Hry a klamy je hraní a učení se naráz, kombinované novým, zábavným a vzrušujícím způsobem,” vysvětlila Karey Rawitscher, ředitelka projektu a zakladatelka Hrát2Objevovat, obecně prospěšné společnosti prezentující tuto atrakci v Českých Budějovicích.

“Namísto prezentování suchých, často nudných vědeckých faktů nechává tato nadmíru kreativní výstava záměrně mladé návštěvníky si hrát s množstvím exponátů, vyzkoušet si různé fyzikální jevy a procvičovat logické uvažování či koordinaci pomocí různých skládaček. Ale všichni rodinní příslušníci, od dětí až po prarodiče, zde najdou něco, co je bude fascinovat," dodala Rawitscher. 

"Slovo 'výstava' nevystihuje přesně podstatu našeho projektu,” dodala Věra Železná, ředitelka Mateřské školy Papírenská a členka rady Hrát2Objevovat, “protože dotýkání se a interakce je u většiny exponátů přímo vyžadována.”

Některé exponáty jsou skládačky, některé představují hádanku v podobě optického klamu, jiné zase otestují dovednost a zručnost. Jeden z exponátů např. představuje jednoduchá kulička v labyrintu, jejíž pohyb je ovládán jen náklonem nohou návštěvníka. Další experiment otestuje schopnost identifikovat různé druhy koření. K vyzkoušení je také obrovská parabola, která záhadně přenese potichu vyslovené slovo k partnerovi stojícímu u druhé paraboly na opačné straně místnosti. Jeden z nejpopulárnějších exponátů vítá návštěvníky otiskem jejich rukou, obličeje či těla na veliké “obrazovce” složené z pohybujících se plastových tyčinek.

Všechny exponáty jsou zapůjčené z iQparku v Liberci. Pedagogové, kteří jsou proškoleni personálem iQparku a Hrát2Objevovat, budou v případě potřeby ochotně k dispozici rodinám i školním skupinám.

Otevírací doba výstavy je od úterý do neděle od 10.00 do 18.00 hodin. Vstupné činí pro děti i dospělé 60 Kč, pro seniory 30 Kč, rodinné vstupné pro rodiče s dětmi 180 Kč a zvýhodněné vstupné pro školní skupiny 30 Kč za žáka. První týden do 7. května bude vstupné zlevněné, protože bude vystaveno zatím jen 40 z celkových 60 exponátů.

Každou středu odpoledne od 14:30 do 16:30 se koná v rámci výstavy Hry a klamy “Ateliér”, unikátní kreativní workshop, coby speciální atrakce v ceně vstupného. Tento každotýdenní “Ateliér” nabízí bohatý program aktivit určených pro všechny děti, jako např. stavbu jednoduchých struktur nebo vytváření optických klamů.

Výstavu finančně podpořilo město České Budějovice.