Výstava středoškoláků přibližuje hrůzy světových válek

Od 5. do 14. května lze ve vestibulu českobudějovické radnice (vchod č. 3) zhlédnout výstavu fotografických impresí, které vznikly v rámci středoškolského česko-polského projektu „Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka. Pogubione i odnalezione koraliki losu. Memento dwóch wojen światowych w XX wieku dla mlodych ludzi.“

Jde o projekt, na kterém spolupracovaly Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská v Českých Budějovicích a Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II. w Gorlicach.

Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničí ČR v rámci programu Česko-polského fóra  a záštitu nad prezentací jeho výsledků převzali velvyslanec Polské republiky v ČR Jan Pastwa a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

 „Cílem projektu, který jsme realizovali v loňském roce od května do prosince, bylo aktivně přiblížit žákům klíčové historické a politické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a vzbudit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holocaustu,“ říká koordinátor projektu Antonín Sekyrka, zástupce ředitele českobudějovické školy.

S historickými událostmi se žáci seznamovali během odborných exkurzí po pomnících obětem světových válek či židovských památkách v okolí Českých Budějovic, v Polsku navštívili bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové války v Gorlici a jejím okolí, koncentrační tábory v Osvětimi a Březince. Rovněž zavítali do města Krakov a jeho židovské části Kazimerz.

Výstupem projektu jsou společné česko-polské informační panely, jejichž těžištěm jsou především fotografické imprese žáků, které zachycují hrůzy světových válek a stálou vypovídací hodnotu navštívených míst i pro dnešního člověka. K vidění budou  nejen na výstavách jak u nás, tak v Polsku, ale budou využívány při výuce dějepisu, občanské nauky, českého a německého jazyka na obou partnerských školách. Informační panel, který se věnuje zániku židovské obce na jihu Čech, bude trvale umístěn v Českých Budějovicích, aby se s ním mohla seznámit široká veřejnost.