Výstavba dálnice D3 znečišťuje komunikace města

Výrazné znečištění komunikací v souvislosti se stavbou D3 vedlo náměstka primátora Viktora Lavičku k okamžitému svolání jednání s ŘSD. „Samozřejmě, že výstavbu dálnice vítáme, ale to neznamená, že rezignujeme na zájmy našich občanů, kteří si oprávněně stěžovali na silně špinavé vozovky Vidovská a Dobrovodská. Zhotovitel na situaci reagoval naštěstí příznivě. V blízkosti výjezdů ze staveniště vybudoval takzvané oklepové zóny, to znamená, že jsou nově vyštěrkovány staveništní cesty a panely zpevněny výjezdy ze staveniště. Komunikace jsou každý den zbavovány bahnitých nánosů, aby se znečištění z kol projíždějících aut dále nešířilo. Komplikované je ale používání kropících vozů. Proto, pokud to klimatické podmínky dovolí a nebude mrznout, zhotovitel stavby zajistí omytí kol náklaďáků na zpevněných panelových plochách na staveništi ještě než vyjedou na komunikace,“ uvedl náměstek primátora Viktor Lavička s tím, že ve Vidovské ulici došlo v rámci zlepšení situace k posunu místa výjezdu stavby dál od obytných domů. „Podle sdělení ŘSD jsou aktuálně v okolí výjezdu ze staveniště na Vidovské najímány dva čistící zametací vozy, které projíždějí nepřetržitě trasu ve Vidovské ulici mezi výjezdem ze staveniště s křížením se železniční tratí. Dobrovodskou nově čistí výkonnější vůz. Pokud to situace bude vyžadovat, čistit se budou i přilehlé chodníky. Na konci února budou výjezdy nákladních vozidel na Dobrovodskou výrazně zredukovány, protože bude z technologických důvodů přerušena těžba skládky v prostoru bývalé cihelny. Obnovení těžby se předpokládá v květnu,“ popisuje situaci při výstavbě D3 náměstek Viktor Lavička.

Ilustrativní foto

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 5. 2. 2020.