Výstavba horkovodu uzavře Dělnickou ulici

Od 8. října do 16. listopadu 2018 dojde k dopravnímu omezení v ulici Dělnická, která bude uzavřena v uvedeném termínu, viz přiložená situace DIO. Ostatní ulice (Dobrovodská, Brandlova, Družstevní) zůstanou nedotčeny, zde dojde pouze k přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci.Výkopové práce při výstavbě horkovodu budou prováděny tak, aby bylo co nejméně zhoršováno životní prostředí v okolí žijících občanů, tj. v době od 6.00 do 20.00 hodin. V místě překopu bude umístěna lávka se zábradlím pro pěší. Výkop bude po celou dobu stavby ohrazen, zabezpečen a řádně označen.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 3. 10. 2018.