Výstavba protipovodňové stěny na Jiráskově nábřeží

V rámci nácviku výstavby protipovodňové bariéry byl dne 26. dubna 2018 postaven přibližně 1 kilometr zábran, na kterém složky integrovaného záchranného systému prověřily svoji koordinaci, logistiku a metodiku. Cvičení se účastnili pracovníci magistrátu, Hasičského záchranného sboru, dobrovolní hasiči, celníci, strážníci městské a příslušníci státní policie. Celkově se do stavby stěny zapojilo okolo 100 osob a množství techniky. Dozor nad cvičením vedl primátor města Jiří Svoboda se svým 1. náměstkem Petrem Podholou.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 26. 4. 2018.