Výstavba VN kabelu uzavře některé komunikace v Mladém

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplné uzavírky pozemních komunikací. Důvodem je realizace výstavby nových VN kabelů a konkrétně se týkají ulice Ke Špačkům od 8. května do 15. července 2023 a ulice Osiková od 22. května do 15. července 2023.

Objízdné trasy nejsou stanoveny.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 5. 5. 2023.