Výstraha ČHMÚ - 10. června 12:00 h

 

PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA ČHMÚ

Vydaná: pondělí 10.06.2013 12:06  (10:06 UTC)

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Středočeský

        Plzeňský

        Jihočeský

        Ústecký

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do odvolání

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Praha

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do odvolání

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Plzeňský

        Jihočeský

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do pondělí 10.06.2013 23:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Jihočeský

        Pardubický

        Královéhradecký

        Vysočina

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do pondělí 10.06.2013 23:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Jihomoravský

        Zlínský

        Olomoucký

        Moravskoslezský

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do úterý 11.06.2013 09:00

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Olomoucký

        Moravskoslezský

        od pondělí 10.06.2013 12:00  do úterý 11.06.2013 12:00

Zvlněná studená fronta bude postupovat přes naše území zvolna k východu.

V pondělí očekáváme zpočátku místy, postupně na většině území déšť nebo

přeháňky a místy, zejména v Čechách i vydatné srážky. Vydatné srážky budou

během 1.pol. noci od severozápadu slábnout. V jihovýchodní polovině území

se v pondělí odpoledne vyskytnou silné bouřky provázené nárazy větru 15 až

20 m/s  a kroupami.  Bouřkové pásmo se bude během noci posouvat směrem k

východu a bouřková činnost bude doznívat na východě Moravy a ve Slezsku v

úterý dopoledne.

Předpokládáme, že srážkové úhrny dosáhnou při trvalých srážkách na

jihozápadě Čech a v Beskydech 10 až 35 mm.  V bouřkách na jihu, východě

Čech a na Moravě a ve Slezsku spadne ojediněle kolem 40 mm.

Zejména v povodňových oblastech hrozí v důsledku podmáčeného terénu a

zesílení větru akutní nebezpečí vyvracení stromů a lokálně může dojít i k

sesuvům půdy!!!

V důsledku očekávaných lokálních bouřek i trvalejších srážek mohou zejména

hladiny  menších toků, kolísat nebo opět stoupat. Vzhledem k nasycení půdy

mohou být vzestupy i velmi rychlé.

Největší vzestupy lze očekávat na tocích v povodí Berounky, Otavy, Lužnice,

horní Vltavy a jejích přítocích. S velkou pravděpodobností zde budou místy

opět překročeny 2.SPA a 3.SPA. Vzestupy jsou pravděpodobné i na podhorských

tocích v oblastech Moravy a Slezska s dosažením 1.SPA. Na dolním toku

Vltavy a na dolním Labi se pokles hladin postupně zpomalí či přechodně

zastaví. Další vývoj situace bude průběžně upřesňován.

Doporučujeme sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (veřejnoprávní

 televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ) a dle situace v postižených

oblastech podnikat nezbytná opatření:

-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského

záchranného sboru ČR.

-Vyvarovat se chůze, plavání nebo jízdy přes povodňovou vodu.

-Vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být

 kontaminovány.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Hanzlík, Vrabec

        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/