Výzva č. 30

Ke dni 6. 3. 2020 byla zveřejněna Revize Výzvy č. 30. Text Revize Výzvy č. 30 je uveden po následujícím odkazem:

Revize Výzvy č. 30 ke dni 6.3. 2020

Ke dni 10. 2. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 30, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 30 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.2.1 strategie - Vybudování obchvatových komunikací.

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 30: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 6. 3. 2020.