Výzva č. 1 IPRÚ

Výzva č. 1

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.1 Strategie - zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Text Výzvy č. 1 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.1 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy (490 kB)

Příloha Výzvy č. 1. - Projektový záměr (630,2 kB)

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 1: Ing. Marie Krejčová, tel. : 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

  • Revize výzvy ze dne 22. 11. 2016.

Dne 22. 11. 2016 byla Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice schválena změna Výzvy č.1. Změna výzvy spočívá pouze v prodloužení ukončení realizace projektů. Původní datum ukončení realizace projektů (30. 6. 2017) bylo prodlouženo do 31. 8. 2017.

Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 (v textu výzvy je změna vyznačena červenou barvou)

  • Revize výzvy ze dne 24. 8. 2017.

Dne 24. 8. 2017 byla Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice schválena změna Výzvy č.1. Změna výzvy spočívá pouze v prodloužení ukončení realizace projektů. Původní datum ukončení realizace projektů (31. 8. 2017) bylo prodlouženo do 30. 6. 2018.

Revize výzvy ze dne 24. 8. 2017

  • Revize výzvy ze dne 28. 6. 2018.

    Dne 28. 6. 2018 byla Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice schválena změna Výzvy č.1. Změna výzvy spočívá pouze v prodloužení ukončení realizace projektů. Původní datum ukončení realizace projektů (30. 6. 2018) bylo prodlouženo do 10. 12. 2018.

Revize výzvy č. 1 ze dne 28. 6. 2018

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 28. 6. 2018.