Výzva č. 10

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města.

Text Výzvy č. 10 Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 10: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz