Výzva č 11

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy.

Text Výzvy č. 11 Cyklodoprava

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 11: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz