Výzva č 12

Revize výzvy č. 12 ke dni 1. 6. 2018

Ke dni 1. 6. 2018 je zveřejněna revize výzvy č. 12. Pod následujícím odkazem je uveden text výzvy č. 12 nositele IPRÚ se zapracovanými změnami ke 1. 6. 2018:

Text revize výzvy č. 12 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Výzva č. 12

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.1 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Text Výzvy č. 12 - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 12: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 27. 6. 2018.