Výzva č 16

Revize výzvy č. 16

Ke dni 11. 1. 2018 je zveřejněna revize výzvy č. 16. Pod následujícím odkazem je uveden text výzvy č. 16 nositele IPRÚ se zapracovanými změnami ke 11. 1. 2018:

Text výzvy č. 16 Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Bezpečnost pro pěší dopravu

Výzva č. 16

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Bezpečnost pro pěší dopravu

Text výzvy č. 16 - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Bezpečnost pro pěší dopravu

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 16: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz