Výzva č. 17

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4.2 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města.

Text Výzvy č. 17 - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 17: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer.