Výzva č 18

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města.

Text Výzvy č.18 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 17: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 10. 9. 2018.