Výzva č. 21

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – Bezpečnost pro pěší dopravu II.

Text Výzvy č.21 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 21: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 10. 9. 2018.