Výzva č 22

Dne 25. 3. 2019 byla zveřejněna revize Výzvy č. 22 - Samostatné parkovací systémy II v rámci Opatření č. 1.1.2 strategie - Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu.

Text revize výzvy č. 22 Samostatné parkovací systémy II

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.2 strategie - Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury pro zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti území včetně dopravy v klidu

Text výzvy č. 22 Samostatné parkovací systémy II

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 22: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 25. 3. 2019.