Výzva č. 26

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4.2 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města.

Text Výzvy č. 26 - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 26: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 10. 5. 2019.