Výzva č. 27

Ke dni 14. 4. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 27, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 27 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města III

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 27: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 14. 4. 2020.