Výzva č. 28

Výzva č. 28

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy, Bezpečnost pro pěší dopravu III.

Text Výzvy č. 28 Bezpečnost pro pěší dopravu III(.pdf)

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 28: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 12. 11. 2019.