Výzva č. 3 IPRÚ

  • Výzva č. 3

ke dni 6.4. 2017 byla zveřejněna revize Výzvy č. 3. text revize výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Text Revize výzvy č. 3 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.3 strategie - rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání

Výzva k předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 2.1.3 Strategie - Rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání

Text Výzvy č. 3 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 2.1.3 Strategie - Rozšíření kapacity předškolních zařízení s cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném věku, jako základ pro budoucí vzdělávání (včetně struktury projektového záměru)

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 3: Ing. Tomáš Jakubec, tel. : 386 803 204, e mail: jakubect@c-budejovice.cz