Výzva č. 32

Ke dni 25. 2. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 32, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 32 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.1 strategie - Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 32: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 25. 2. 2020.