Výzva č. 31

Ke dni 22. 2. 2021 byla zveřejněna revize Výzvy č. 31, text revize výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Revize Výzvy č. 31 ke dni 22. 2. 2021

Ke dni 14. 4. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 31, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 31 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města - Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy IV.

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 31: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 22. 2. 2021.