Výzva č. 33

Ke dni 23. 3. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 33, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 33 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – Bezpečnost pro pěší dopravu IV

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 33: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 23. 3. 2020.