Výzva č. 35

Ke dni 14. 4. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 35, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 35 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.3 strategie - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava IV.

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 35: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 14. 4. 2020.