Výzva č. 37

Výzva č. 37

Ke dni 5. 8. 2020 byla zveřejněna Výzva č. 37, text výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 37 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.2.1 strategie - Vybudování obchvatových komunikací (části městského obchvatu)

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 37: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 4. 9. 2020.