Výzva č. 40

Ke dni 14. 6. 2021 byla zveřejněna Výzva č. 40, taxt výzvy je uveden pod následujícím odkazem:

Výzva č. 40 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1. 1. 3 - Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy - Cyklodoprava V.

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 40: Ing. Marie Krejčová, tel. 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 14. 6. 2021.