Výzva č. 5 iprú

Výzva č. 5

Ke dni 4. 8. 2017 byla zveřejněna aktualizace Specifických pravidel IROP k výzvě č. 51. Na základě nařízení řídícího orgánu bylo nutné promítnout změny do všech (i ukončených) výzev nositele IPRÚ, které jsou navázány na výzvu č. 51 SC 1.2 IROP a upravené výzvy nositele zveřejnit. Pod následujícím odkazem je uveden text výzvy č. 5 nositele IPRÚ se zapracovanými změnami ke 4. 8. 2017:

Text Výzvy č. 5 - Podpora využívání a rozvoje hromadné dopravy a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města se změnami ke dni 4.8. 2017

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1. 1. 4 - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné dopravy a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Text Výzvy č. 5 - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné dopravy a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města, včetně přílohy č. 1 - Struktura projektového záměru

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 5: Ing. Marie Krejčová, tel. 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz