Výzva č 7

Ke dni 4. 8. 2017 byla zveřejněna aktualizace Specifických pravidel IROP k výzvě č. 51. Na základě nařízení řídícího orgánu bylo nutné promítnout změny do všech (i ukončených) výzev nositele IPRÚ, které jsou navázány na výzvu č. 51 SC 1.2 IROP a upravené výzvy nositele zveřejnit. Pod následujícím odkazem je uveden text výzvy č. 2 nositele IPRÚ se zapracovanými změnami ke 4. 8. 2017:

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření č. 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města.

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 7: Ing. Marie Krejčová, tel.: 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz