Výzva č. 8

Výzva č. 8

Výzva na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Text Výzvy č. 8 na předkládání projektových záměrů v rámci Opatření 1.1.4 strategie - Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města

Příloha Výzvy č. 8 - Projektový záměr - osnova

Kontaktní osoba pro Výzvu č. 8: Ing. Marie Krejčová, tel. 386 803 214, e mail: krejcovam@c-budejovice.cz