Úřední deska

výzva k odstranění vozidla

Výzva dle §19d zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích - opel astra 8C0 4092

Vyvěšeno: 
14.03.2023 - 15.05.2023

Seznam příloh