Úřední deska

Výzva k odstranění vozidla Alfa Romeo 5P4 6312

Statutární město České Budějovice vyzývá k neprodlenému odstranění důvodu, pro které nesmí být vozidlo tov.zn. Alfa Romeo, RZ 5P4 6312 provozováno na pozemních komunikacích, nebo k odstranění vozidla a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy.

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 30.09.2020