Úřední deska

Výzva k odstranění vozidla Honda Civic CBU 2592

Statutární město České Budějovice vyzývá k neprodlenému odstranění důvodu, pro které nesmí být vozidlo tov.zn. Honda Civic RZ CBU 2592 provozováno na pozemních komunikacích, nebo k odstranění vozidla a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy.

Vyvěšeno: 
23.07.2020 - 24.09.2020