Úřední deska

Výzva k odstranění vozidla VW Gofl RZ 4C6 5586

Statutární město České Budějovice vyzývá k neprodlenému odstranění důvodu, pro které nesmí být vozidlo tov. zn. VW Golf 4C6 5586 provozováno na pozemních komunikacích, nebo k odstranění vozidla a jeho odstavení mimo pozemní komunikaci, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy.

Vyvěšeno: 
27.07.2020 - 29.09.2020