Úřední deska

Výzva k odstranění vozidla z komunikace CKE 5326

VÝZVA dle § 19d odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  Škoda CKE 5326 v ulici V.Volfa 3

Vyvěšeno: 
13.03.2023 - 15.05.2023

Seznam příloh