Výzva občanům

Město České Budějovice vyzývá občany, společnosti i jiné osoby, které neoprávněně užívají městské pozemky, například za účelem odložení věcí včetně odstavení vozidel, umístění reklamních zařízení či jiných staveb, aby tyto věci z pozemků odstranili, případně užívání pozemků řádně zlegalizovali. Na základě četných podnětů a stížností občanů, kteří na tento nesoulad upozorňují, budou prováděny pravidelné kontroly, a pokud nedojde k nápravě, přistoupí město k uplatnění sankcí.