Vzdálené detektory pro řízení dopravy v Českých Budějovicích II. etapa

Jedná se o komplexní řešení systému magnetických strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací na katastrálních územích města České Budějovice. Jedná se celkem o 180 detektorů v 42 profilech. Strategické detektory budou umístěny na vybraných profilech přímo do konstrukční vrstvy vozovky a budou napájeny z vlastní baterie. Snímaná data o provozu budou přenášena bezdrátově a agregována v centrálním prvku, který bude poskytovat výstup mimo jiné pro potřeby stávající dopravní řídicí ústředny. Napájení použitého přenosového zařízení je nutné realizovat z dostupných blízkých zdrojů elektrického proudu v majetku města.

Předpoklad zahájení realizace

duben 2021

Předpokládaný termín uokončení 

září 2021

Zhotovitel

ukončeno výběrové řízení, čeká se na vyhodnocení výsledku hodnotící komisí

Finanční prostředky

cca  10,5 mil. Kč bez DPH (částka včetně 10ti letého poskytování servisních služeb)

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 5. 3. 2021.