Vzdělávání dospělých zkoumají statistici i v Budějovicích

Český statistický úřad organizuje v období od 1. 7. do 15. 12. 2011 plošné výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice, které navazuje na pilotní šetření uskutečněné v letech 2007 – 2008. Speciálně vyškolení tazatelé se budou dotazovat v celkem 9 500 domácnostech.

V Českých Budějovicích navštíví sto náhodně vybraných domácností. Účast je dobrovolná.

Smyslem akce je nejen zmapovat situaci u nás, ale díky jejímu mezinárodnímu charakteru, vyhodnotit a porovnat aktuální stav v celoevropském kontextu. Pracovníci zapojení do projektu AES Vzdělávání dospělých 2011 se budou prokazovat průkazem tazatele, příslušným pověřením a občanským průkazem.