Vzpomínkové setkání k 70. výročí transportu českobudějovických Židů

Dne 17. 4. 2012 v 9,30 hod se uskuteční v obřadní síni českobudějovické radnice vzpomínkové setkání k 70. výročí transportu Akb č. 824 z Českých Budějovic do Terezína.

Toto setkání organizuje regionální kancelář Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) – Centrum vzdělávání a dialogu v Českých Budějovicích ve spolupráci s Židovskou obcí v Plzni a s církvemi ve městě pod záštitou primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy a s finanční účastí statutárního města České Budějovice.

Cílem této akce je připomenout osudy našich spoluobčanů, kteří byli z ideologických důvodů označeni nacisty za méněcennou rasu a deportováni ze svých domovů nejprve do Terezína a většina z nich dále do vyhlazovacích táborů. Z 910 osob zařazených do transportu (rodáků z Českých Budějovic a okolí) jich válku přežilo jen 31.

Pietního setkání se zúčastní také žáci Gymnázia Česká a Gymnázia olympijských nadějí v rámci projektu „Centra vzdělávání a dialogu“, který v letech 2009-2012 realizuje ICEJ ČR za finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz www.centravzdelavaniadialogu.cz).

Program:

- úvodní slovo zástupců ŽO Plzeň- z historie jihočeských Židů, Stanislav Papírník - vzpomínky přeživších: paní Hana Tvrská, paní Louise Hermanová- hudební vstup Mgr. Michal Foršt, kantor ŽO Liberec a ŽO Ostrava a Viktor Bytchek, virtuóz na bajan
- zamyšlení Vladislav Donát st., BJB České Budějovice
- studentský příspěvek: Jana Marešová a Natálie Postlová- příspěvek Mgr. Juraj Thoma, primátor města České Budějovice
- příspěvek Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
- hudební vstup Mgr. Michal Foršt, kantor ŽO Liberec a ŽO Ostrava a Viktor Bytchek, virtuóz na bajan