Vzpomínkové setkání k 77. výročí transportu Akb

Dne 9. dubna se v obřadní síni radnice uskutečnilo vzpomínkové setkání k 77. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína. Akci pod záštitou primátora Jiřího Svobody a s finančním přispěním města uspořádalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém společně s Gymnáziem Česká, Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna a Církevní základní školou. Setkání se zúčastnili také pamětnice paní Hana Tvrzká, která byla v transportu Akb, paní Alena Popperová a pan Daniel Herman.

Hlavním smyslem akce je připomenout osudy našich spoluobčanů, kteří byli z ideologických důvodů označeni nacisty za méněcennou rasu a deportováni ze svých domovů nejprve do Terezína a většina z nich dále do vyhlazovacích táborů. Z 910 osob zařazených do transportu, rodáků z Českých Budějovic a okolí, jich válku přežilo jen 31. Tato historie by neměla zůstat jen pietní vzpomínkou, je to totiž lekce, kterou je nutno v každé generaci znovu zpracovávat, nemá-li se historie opakovat.

Stránka byla upravena 10. 4. 2019.