Vzpomínkové setkání k 77. výročí transportu Akb bude v radnici

Rada města schválila výpůjčku obřadní síně Mezinárodnímu křesťanskému velvyslanectví Jeruzalém, které uspořádá s Gymnáziem Česká, Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna a Církevní základní školou pod záštitou primátora Jiřího Svobody a s finančním přispěním města, vzpomínkové setkání k 77. výroč í transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína. Konat se bude 9. dubna od 9.30 hodin v obřadní síni radnice. Setkání se zúčastní také pamětnice paní Hana Tvrzká, která byla v transportu Akb, paní Alena Popperová a pan Daniel Herman.

Hlavním smyslem akce je připomenout osudy našich spoluobčanů, kteří byli z ideologických důvodů označeni nacisty za méněcennou rasu a deportováni ze svých domovů nejprve do Terezína a většina z nich dále do vyhlazovacích táborů. Z 910 osob zařazených do transportu, rodáků z Českých Budějovic a okolí, jich válku přežilo jen 31. Tato historie by neměla zůstat jen pietní vzpomínkou, je to totiž lekce, kterou je nutno v každé generaci znovu zpracovávat, nemá-li se historie opakovat.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 8. 4. 2019.