Workshop "Mobilita v Českých Budějovicích - vize"

České Budějovice se v současné době intenzivně věnují přípravě Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP, což je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Zpracovatelem plánu je firma AF-CITYPLAN s.r.o. Dnešního workshopu se kromě zpracovatelské firmy účastní také zástupci města České Budějovice a to náměstci primátora František Konečný a Petr Holický a zastupitel Ivo Moravec, dále také občané a odborná veřejnost. Projednávaný materiál je k dispozici zde: http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/mobilita/stranky/sump.aspx