Workshop Smart City pro malé a střední obce

Dne 1. 3. 2017 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil první workshop s názvem „Smart City pro malé a střední obce“.

Záměrem této akce bylo především rozproudit debatu o implementaci Smart City řešení a technologií vhodných i pro menší obce. Workshop byl určen pro skupinu zástupců měst a obcí a součástí byla i následná diskuse na dané téma.

Za město České Budějovice se této akce zúčastnil náměstek primátora František Konečný, který informoval účastníky o budoucím vývoji v oblasti dopravy a územního rozvoje města (strategické detektory, modernizace SSZ křižovatek, preference MHD, naváděcí systémy parkovišť, naváděcí systém objízdných tras, kamerový dohledový systém, vysokorychlostní vážení vozidel apod.).