Zábor vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací)

Žádost o povolení k záboru vozovky nebo chodníku (zvláštní užívání komunikací) se podává odboru správy veřejných statků v těchto případech:

  1. umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
  2. umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
  3. provádění stavebních prací
  4. zřizování vyhrazeného parkování
  5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
  6. audiovizuální tvorba
  7. umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
  8. pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
  9. kolostavy

 

Formuláře ke stažení

Kontaktní osoby

Odbor správy veřejných statků, oddělení správy veřejné zeleně, historická budova radnice (nám. Přemysla Otakara II. 1,2), vchod č. 3, 2. patro. Jednotliví pracovníci mají komunikace ve městě rozdělené podle sektorů/katastrálních území.

 jméno

 sektor

 číslo dveří

 telefon

e-mail 

Ing. Michaela Muková

k.ú. 4 Nové Vráto, Husova kolonie

k. ú. 5 Suché Vrbné

k.ú. Kaliště, Třebotovice

227

386 802 508

MukovaM@c-budejovice.cz 

 

Vlastimil Kabát

k. ú. 6 Mladé, Nové Hodějovice
k. ú. 7 Rožnov

227

386 802 514

kabatv@c-budejovice.cz

Ing. Štěpánka Bednářová

k.ú. 2 Čtyři Dvory, sídl. Šumava, sídl. Máj
k.ú. Haklovy Dvory
k.ú. České Vrbné

227

386 802 504

BednarovaS@c-budejovice.cz

Lenka Mikšátková

k. ú. 1 historické jádro

k. ú. 3 Pražské předměstí, Nemanice

227

386 802 509

MiksatkovaL@c-budejovice.cz

Úřední hodiny

 pondělí

 8:00 - 17:00

 středa

 8:00 - 17:00

 pátek

 8:00 - 11:30

Stránka byla upravena 9. 2. 2022.